Statsobligationer

Statsobligationer är så kallade räntebärande investeringar. Detta innebär helt enkelt i detta fall att du lånar ut kapital till en stat, land eller rike i utbyte emot en fast ränta.

Länder använder sig utav statsobligationer för att kunna samla in kapital till nya landsprojekt eller för att bygga på infrastrukturen. Dessa obligationer handlas så att en investerare kan få ränteutbetalningar regelbundet.

I USA så kallas statsobligationer för treasuries och i UK kallas de för gilts. Vanligtvist omfattar investeringar en risk men när det kommer till att köpa statsobligationer så ses dessa som säkra då detta är investeringar i länder. Just därför är dina investeringar i statsobligationer bland de säkraste investeringar som du kan göra.

Så handlar du Statsobligationer

När det kommer till att köpa Svenska statsobligationer och Internationella statsobligationer så anses de vara en bra investering då de innefattar en låg risk med en stadig avkastning. Inte bara är de än bra investering på längre sikt men även en så kallad kassa ko för de investerare som vill köpa statsobligations CFD:s. Här nedan ser du en redovisning över skillnaden på att handla statsobligationer och att investera i statsobligationer.

📈 Handla CFD Statsobligationer

💹  Investera i obligationer

Du kan göra en spekulation på prisrörelserna för obligationer på längre och kortare sikt. Inneha statsobligationer under en längre tid.
Köp en obligation om du tror att den kommer att öka och sälj om du tror att den kommer att minskas. Köp dina stats – eller företagsobligationer med risken att du kanske gör en förlust på längre sikt.
Tjäna pengar enbart på prisrörelserna. Tjäna en regelbunden inkomst på dina ränteutbetalningar.
Använd dig utav hävstångseffekt som gör dina vinster men även dina förluster större. Gör en investering på hela positionensvärde.
Handla med CFDs direkt. Handla direkt hos en obligationsmäklare.

 

Så handlar du statsobligationer via CFD-kontrakt

1. Öppna ett konto

För att du ska kunna handla obligationer så behöver du först och främst ett registrerat konto hos en Nätmäklare. Du hittar här i topplistan ovan den bästa listan på Nätmäklare som erbjuder dig att handla Statsobligationer både Svenska och Internationella via CFDs.

Du klickar dig helt enkelt vidare på din valda nätmäklare i vår topplista här ovan. Efter att du registrerat ett konto hos mäklaren så bekräftar du din e-post och loggar in.

 

2. Sätt in kapital/tala med din Account Manager

Nästa steg är att du fyller på ditt konto hos din valda Nätmäklare. Beloppet du kan sätta in är helt och hållet upp till dig men vi rekommenderar att du gör en insättning på mellan 300 – 500 USD. Tänk på att du kommer med största sannonlikhet att göra dina affärer i dollar eller euros då detta är valutamarknadens främsta valutor. Håll alltid koll på de olika valutakurserna och växlingskurs genom en valutaomvandlare online.

Du kan även ta kontakt med din personliga account manager på plattformen alternativt att du blir uppringd. Vi rekommenderar att du tar dig tiden att kommunciera med din account manager då dessa oftast har fler års erfarenhet från valutamarknaden samt kan hjälpa dig hitta de bästa statsobligationer att köpa.

2. Välj en obligation

Nu efter att du har fyllt på ditt konto så är det dags för dig att välja att köpa statsobligationer, tänk dock på som nämnt tidigare att när du väljer att exempelvist köpa amerikanska statsobligationer så kommer dina ränteutbetalningar även att betalas ut i USD. Hos våra rekommenderade Nätmäklare så kommer du att kunna köpa statsobligationer ifrån länder som:

 

 • Schatz,Buxl & Bund
 • kortsiktiga och långsiktiga T-notes & Treasuries
 • Franska statsobligationer
 • Italenska statsobligationer

3. Avgör när du ska handla/Öppna din position

Nu efter att du har valt vilken statsobligation som du ska köpa så är det nu dags för dig att öppna din första position/affär. Det är ganska så viktigt tidpunkten då du väljer att öppna din position. Detta kommer att hjälpa dig till en lyckad investering i statsobligationer. Ett bra exempel på detta är om du skulle öppna din position med kunskapen att USA skulle få ett inskjut av 1 Billion dollar i kapital, så kan du känna dig relativt säker på att amerikanska statsobligtioner ”treasuries” kommer att öka i värde.

 

5. Stäng din position

Om du inte har lagt in en så kallad stop/loss funktion på din affär så kommer du att behöva stänga din position själv. När du handlar obligationer via CFDs så kommer din position att stängas när du väljer att öppna en position åt motsatt håll.

Hur fungerar statsobligationer?

Som nämnt ovan så när du köper statsobligationer så lånar du ut pengar till en stat under en viss period. I retur så betalar staten dig tillbaka en summa pengar regelbundet i form utav en fast ränta. Detta kallas för kupong. Så med andra ord så är statsobligationer värdepapper som ger dig en fast och säker avkastning.

När sedan din obligation har löpt ut så kommer ditt investerade belopp att betalas tillbaka till dig i fullo. Den dagen detta sker kallas förfallodatum. Varaktigheten varje obligation har kallas för löptid. Du kan välja att köpa en statsobligation som varar i ett år eller en som löper ut efter 30 år.

📢 Obligationstermer att komma ihåg

 • Förfallodag: En statsobligation förfallodag innebär dagen då den löper ut och den sista utbetalningen ska göras till en investerare.
 • Kapital: Det värde som finns på att köpa statsobligationer kommer att betalas i retur till dig som investerare. Detta är exklusive kuponger. Detta får du betalat tillbaka i en klumpsumma när din statsobligation förfaller.
 • Obligationskurs: Det pris som du betalar på en obligation ska vara densamma som värdet på en statsobligation.
 • Kupongdatum: Detta är det datum som den som delar ut obligationen behöver betala in kupongen. Detta är alltid skrivet i din obligation. Det vanligaste är dock att denna kupong betalas ut vart år, ett flertals gånger per år, kvartals vis eller månadsvis.
 • Kupongränta: Detta är värdet på en obligations så kallade kupongutbetalningar i procent.

Risker finns det med obligationer

Du har säkerligen hört att köpa statsobligationer är vad man kallar riskfria investeringar. Detta tror man på grund utav att ett land alltid kan framställla mer pengar för att kunna betala av sina skulder vilket innebär att du alltid kan få tillbaka ditt kapital när en obligation löper ut.

Dock är det betydligt mer komplicerat än så. Det är inte alltid möjligt för en stat att producera mer pengar och även om de skulle göra detta så innebär det inte att de kan återbetala sina lån med detta.

Här kan du istället välja att investera hos oljepris24.se eller Algotrading, Trade GPT om det är mer aktuellt eller med en Ai handelsrobot som Quantum Ai online. Utöver kreditrisken med att köpa statsobligationer så finns det andra nackdelar som du borde ha i åtanke innan du väljer att köpa statsobligationer. Detta omfattar inflation och ränta.

Vad är egentligen ränterisk?

Detta är när ökande räntor kan leda till att värdet på dina köpta statsobligationer minimerar. Detta är för att höga räntor påverkar kostnaden du har för att inneha en obligation.

Vad är inflationsrisk?

Detta är den risken att om inflationen ökar så kommer värdet på dina statsobligationer att minimeras. Skulle denna risk öka över din kupongränta ,alltså din regelbundna utbetalning, så förlorar du kapital på din investering. Om dina obligationer är kopplade till exempelvist ett index så är de mer skyddade.

Vad är valutarisk?

Denna risk är enbart den risk som finns om du köper statsobligationer som utbetalas i en annan valuta än din så kallade basvaluta. Om din utbetalning sker i en annan valuta än den basvaluta så kan du möjligtvist förlora pengar på din investering. Även då att köpa statsobligationer anses vara bland de säkraste typerna av investeringar så finns det alltid en kreditrisk.

Olika typer av Statsobligationer

De finns mängder av olika namn och begrepp som man använder sig utav när man talar om statsobligationer som kan få det att låta väldigt komplicerat. Beroende på vilket land det är som utfärdar obligationerna så avgörs även namnet på den därefter. I USA så heter statsobligationer treasuries och delas in i 3 olika kategorier som baseras på deras giltighetstid:

 • Treasury bills: Dessa löper ut efter 1 år
 • Treasury bonds: Dessa har en såkallad löptid på 1-10 år
 • Treasury notes: Dessa löper ut efter mer än 10 år

När det kommer till statsobligationer som kommer ifrån UK, Indien eller andra länder kallas för gilts. När det kommer till löptiden för gilts så kommer detta alltid att anges i namnet. Om vi talar om en gilts från UK som förfaller efter två år så heter det en tvåårig gilt.

I olika länder så använts det andra namn för obligationer, så om du är ute efter att köpa statsobligationer ifrån ett specifikt land så rekommenderar vi att du alltid gör efterforskningar,

Index Obligationer

Du har även möjligheten att köpa statsobligationer som inte har några fasta kuponger alls. Då följer ränteutbetalningarna istället inflationsräntorna. De amerikanska obligationer kallas istället för treasury inflation protected securities ”TIPS”. I UK så heter de index-linked gilts och deras kuponger följer RPI, vilket är det brittiska konsumentprisindexet.

statsobligationer

Vad påverkar priset på Statsobligationer?

Exakt som med andra ekonomiska tillgångar så kontrolleras priserna på statsobligationer utifrån efterfrågan och utbud. Det utbud som finns på dessa obligationer bestäms av varje stat som väljer att utfärda nya obligationer baserat på deras behov. Med efterfrågan så styrs detta baserat på om obligationen ses som en bra investering eller inte.

 

💱 Räntenivå

Den ränta du får har en stor effekt på den efterfrågan du har på dina obligationer. Om dina räntor är lägre än din kupongränta så kommer själva efterfrågan på obligationerna att öka då detta är en bättre investering. Skulle istället räntorna stiga över nivån för din kupongränta så minskar din efterfrågan på dina statsobligationer.

 

💱 Tiden till obligationens förfallodatum

När det kommer till nya statsobligationer så sätts priset på dessa utifrån de räntor som är aktiva. Vad detta innebär är att de inhandlas nära deras så kallade parivärde. Dagen då statsobligationen förfaller så är dess värde densamma som det urspungliga lånet. Detta innebär att en statsobligations värde rör sig tillbaka till det parivärde som det haft när förfallodagen närmar sig.

 

💱 Kreditrating

Man säger normalt att statsobligationer är lågriskplaceringar. Detta sägs då risken för att staten inte betalar tillbaka ett lån är ganska så liten. Dock så sker det ju alltid konkurser så det finns lite risker med att köpa Svenska statsobligationer och internationella. Om en obligation har en större risk så säljs även denna till ett betydligt lägre pris men har fortfarande en liknande ränta.

Ett bra sätt vi rekommenderar att du bedömer risken för att en stat skulle kunna gå bankrutt är att du kollar på deras kreditbetyg. Detta kan du hitta hos en av de tre olika kreditvärderingsinstituten som är Moody’s, Fitch och Standard and Poor’s

 

💱 Inflation

När ett land har en hög inflation så är detta inte positiva nyheter för dig som vill investera i att köpa obligationer, detta beror på:

 • Din kupongutbetalning blir mindre då inflationen minskar.
 • Din ränta blir högre pgr av pengainstitut som Riksbanken.

Öva på att handla Statsobligationer

Du kommer att ha möjligheten att öppna ett demokonto hos den valda CFD mäklaren. På så viss så kommer du att kunna första testa på att köpa statsobligationer utan att du riskerar ditt egna kapital.

Detta kan göra hos en leverantör som exempelvis erbjuder Ai trading och copytrading online.När du öppnar ett demokonto så handlar du till realtidskurser i en helt och hållet riskfri handelsmiljö.

Handla med Statsobligationsterminer

Om du vill kunna spekulera på räntenivåer eller kunna hedga så att säga mot eventuell inflation eller ränterisk så kan du alltid välja att handla på marknaden för statsobligationsterminer. Detta kan du göra genom CFDs med vår rekommenderade Nätmäklare här ovan.

När du använder dig av CFDs för att köpa statsobligationer så behöver du enbart lägga en mindre handpenning som kallas säkerhetskrav, detta tillåter dig att öppna en större position. Dock så beräknas alla dina vinster samt förluster på din positions storlek och inte ditt säkerhetskrav.

Liknande marknader till Statsobligationer

Företagsobligationer

Många har ställts sig frågan, Vad är statsobligationer? Som nämnt ovan så är statsobligationer när du lånar ut kapital till ett land. När det kommer till företagsobligationer så är detta när du lånar ut kapital till ett företag istället för ett land. Dock är företagsobligationer betydligt mer riskfyllda än att köpa statsobligationer. Detta eftersom att risken för att ett företag inte kommer att kunna återbetala sitt lån är betydligt större än ett land.

 

Räntor

Istället för att du ska behöva göra spekulationer på de olika ränterörelserna via obligationer så hittar du mängder av Nätmäklare som erbjuder dig hävstångsprodukter med en exponering mot många viktiga räntor runt om i världen.

 

Guld

Exakt som med värdet på statsobligationer så blir priset på guld även påverkat av ränterörelser. Guld är en råvara som är otroligt populärt att handla i när det politiska landskapet i världen är relativt osäkert.