Företagsobligationer

Företagsobligationer har länge vart populärt bland investerare online. En företagsobligation är en fond som investerar i företag. Vilket helt enkelt betyder att du lånar ut ditt kapital till ett företag. Ett företag väljer att ge ut företagsobligationer för att få in kapital till sitt bolag.

Detta är ett bra alternativ till att ta ett företagslån. Det som du som köper företagsobligationer får är en regelbunden ränta i form av avkastning. Samt att du får ett löfte att hela ditt lån du get ut kommer att vara återbetalat innan löptiden är slut.

Så fungerar Företagsobligationsfonder

Med en företagsobligation så investerar du i obligationer ifrån ett företag, därav blir du en lånegivare till detta företag. Din belöning så att säga blir i form av en ränteavkastning som bolaget betalar dig på löpande basis.

Det är alltid att rekommendera att du först gör en bedömning på ett bolag innan du väljer att köpa dina företagsobligationer där ifrån. Detta är exakt samma riskbedömning du ska göra som när du väljer att köpa statsobligationer online.

Företagsobligationsfonder och risker

Den risken som omfattas av att du investerar i företagsobligationer är att bolaget som du investerar i möjligtvist inte skulle kunna återbetala sitt lån. Detta kallas för kreditrisk. Detta innebär att desto längre löptid en företagsobligation har, desto högre risk omfattas den utav. Detta enbart för desto längre låneperiod en obligation har desto större chans att det skulle kunna inträffa någonting negativt.

Till skillnad ifrån statsobligationer som utfärdas av staten så följer företagsobligationer oftast börsutvecklingen då en akties utveckling alltid ger en bild av ett företags ekonomiska situation. Dock är en sådan obligation betydligt mindre volatil än vanliga aktier.

Fast eller rörlig ränta

Med företagsobligationer så kan du ha antingen en rörlig eller en fast ränta. När du har en rörlig ränta så förändras din ränta baserat på marknadsräntan. Detta innebär att om marknadsräntan går upp så kommer även din obligation så kallade förräntningstakt att ökas. Om du istället har en fast ränta så kommer din räntesats att förbli densamma under hela din löptid. Oavsett marknadsläget.

Räntebevis – fast ränta till en lägre insats

Utöver att det kan vara svårt att sälja och köpa företagsobligationer så är ett annat problem med företagsobligationer är den insättning som normalt krävs för att göra en investering är ganska så hög. Det vanligasste är att minsta beloppet för att investera i företagsobligationer är 1 miljon kronor. Det innebär att om du verkligen vill investera ditt kapital i att köpa företagsobligationer så kommer du att behöva ett ganska så bra startkapital så att säga då denna typ av värdepapper aldrig har några garantier.

För den som är en vanlig småsparare så kan det vara ett alternativ att istället investera i så kallat räntebevis. Detta kallas ibland för kapitalandelsbevis, detta är inte en del utav en obligation så att säga utan istället så är det en produkt som har en företagsobligation som underliggande tillgång.

Den största skillnaden för dig att investera i en företagsobligation jämfört med ett räntebevis är att ett räntebevis kan handlas på börsen. Dock ska du precis som när du väljer att köpa företagsobligationer se detta som en investering på längre sikt.